Obres executades

 • Servei integral manteniment servei domiciliari aigua potable urbanitzacions Son Xoriguer i Calan Blanes/Torre del Ram/Cales Piques
 • Detecció i reparació fuites aigua amb aparell Ultra-so X-Mic
 • Dilatada experiència de més de 30 anys en instal·lació i reparació de equips sumergits de captació d’aigua a pous tant per explotacions agrícoles com per particulars i administracions públiques.

 • Treballs Consell – Preservació i Manteniment espais talaiòtics Menorca / Tancaments Cales Coves / Obra Ford Malborough / Obra Illa del Rei.

Obres civil – Treballs destacats:

 • Construcció d’abastament d’aigua amb PE-100 de 10at de 110mm del C/ Valencia de Ciutadella, contractista principal Tolo Pons SL, import subcontractat 5.509,39€ IVA exclòs, 2005.

 • Instal·lació de reg per una plantació d’oliveres, amb més 5.000 mts de tub de goteig, import contractat 8.101,15€, promotor Sam Moll, abril 2006.

 • Construcció d’abastament d’aigua amb PE-100 de 10at de 125mm de la UAU-1 de Ferreries, contractista principal Antonio Gomila SA, import subcontractat 17.028,16€ IVA exclòs, 2007-2008.

 • Construcció d’abastament d’aigua amb PE-100 de 10at de 110mm de la UA-26 de Ciutadella, contractista principal Antonio Gomila SA, import subcontractat 17.999,30€ IVA exclòs, 2007-2008.

 • Construcció d’abastament d’aigua amb PE-100 de 10at de 110mm de la UA-37 de Ciutadella, contractista principal Tolo Pons SL, import subcontractat 11.924,04€ IVA exclòs, 2008.

 • Xarxa aigua potable tuberia Pe – Connexions. Centre Històric – Ciutadella – any 2005 Contractista Antonio Gomila S.A. – Pressupost: 28.411,72 € iva no inclòs.
 • Xarxa aigua potable tuberia Pe – Connexions. Urb. Biniaumaia – Mercadal – any 2006 Contractista: Antonio Gomila S.A. – Pressupost: 19.057,52 € iva no inclòs. / Pressupost: 24.427,37 € iva no inclòs / Pressupost: 20.747,17 € iva no inclòs.
 • Soldadures pe Col·lector Impulsion Son Xoriguer-Ciutadella – any 2006 – Contratista: Antonio Gomila S.A.- Pressupost: 13.399,75 € iva no inclòs.
 • Treballs millores Diposito Municipal Ciutadella de Menorca – any 2006. Contractista: Antonio Gomila S.A. – Pressupost: 2.401,13 € iva no inclòs.
 • Xarxa aigua potable tuberia Pe – Connexions. c / Mirada Toro – Mercadal – any 2006 – Contratista: Antonio Gomila S.A – Pressupost: 7.173,58 € iva no inclòs.
 • Xarxa aigua potable tuberia Pe – Hidrants -. Nau Coinga – any 2006 – Contratista: Antonio Gomila S.A.- Pressupost: 21.592,68 € iva no inclòs.
 • Millora xarxa aigua potable canonada Pe – Valvuleria – Migjorn Gran – any 2006 – Contratista: Antonio Gomila S.A. – Pressupost: 7.058,24 € iva no inclòs.
 • Millora xarxa aigua potable canonada Pe – Valvuleria – Aeroport – any 2006. Contractista Antonio Gomila S.A. – Pressupost: 161.293,31 € iva no inclòs.
 • Soldadures canalització Bahia Alcúdia. Any 2006-2007 – Contratista: UTE DESALADORA BADIA D’ALCÚDIA – Pressupost: 26.650,44 € iva no inclòs.
 • Millora xarxa aigua potable tuberia Pe – Connexions – Valvuleria – Mercadal -any 2007 – Contratista: Antonio Gomila S.A. – Pressupost: 49.551,76 € iva no inclòs.
 • Millora xarxa aigua potable canonada Pe – Connexions – Hidrants. Urbanització Son Oleo – any 2007 – Contratista: Antonio Gomila S.A. – Pressupost: 40.665,22 € iva no inclòs.
 • Millora xarxa aigua potable tuberia Pe – Connexions. C / Des Castell – Fornells – any 2007 – Contratista: Antonio Gomila S.A. – Pressupost: 11.458,50 € iva no inclòs.
 • Instal·lació xarxa aigua tuberia Pe 250 dn – Ctr.C.Blanes – Ciutadella – any 2008 – Contratista: Melchor Mascaró S.A. – Pressupost: 20.670 € iva no inclòs.
 • Soldadures Pe 200-250-315 dn Port Ciutadella – any 2008. – Contratista: PORT CIUTADELLA UTE – Pressupost: 15.000 € iva no inclòs.
 • Xarxa aigua potable tuberia Pe – Connexions de -Hidrantes-Bombes. Via Accés Escula Nàutica – Maó – any 2008 – Contratista: Antonio Gomila S.A. – Pressupost 14.145 € iva no inclòs.
 • Hidrants – Carrer Santa Bàrbara – Ciutadella – any 2008 – Contratista: Sol i Mar Menorca SL – Pressupost: 3.742,90 € iva no inclòs.
 • Xarxa aigua – Connexions – Valvuleria – Carrer Rosari – Fornells – any 2009 – Contratista: Antonio i Diego S.A. – Pressupost: 4.104 € iva no inclòs.
 • Millora xarxa aigua potable tuberia Pe – Connexions. C V.del Toro – Mercadal -any 2009 – Contratista: Antonio Gomila S.A. – Pressupost: 9.605 € iva no inclòs.
 • Millora xarxa aigua potable tuberia Pe – Connexions. C / terreny- Mercadal -any 2009 – Contratista: Antonio Gomila S.A. – Pressupost: 10.743,30 €.
 • Soldadures Pe – 200 dn canalització Arenal d’en Castell – Mercadal – any 2009 – Contractista: AIGÜES DES MERCADAL UTE – Pressupost: 2.925 € iva no inclòs.
 • Connexió aigua Coves Noves – Addaia – any 2010 – Contratista: Antonio Gomila S.A. – Pressupost: 3.924 € iva no inclòs.
 • Rehabilitació xarxa Avd.Josep Maria Quadrado – Maó – any 2010 – Contratista: Antonio Gomila S.A. – Pressupost 30.374.02 iva no inclòs.
 • Instal·lació xarxa reg finca Alputzer Nou – any 2010 Pressupost: 15.149,29 € iva no inclòs.
 • Xarxa aigua potable C.Morell Fase-1 – Cala Morell – Ciutadella – any 2010 – Contratista: Mpolo S.L. – Pressupost: 15.733,67 € iva no inclòs.
 • Millora parcial xarxa aigua potable C.Blanes – Cituadella – any 2011 – Contratista: Servei Aigües C.Blanes i T.Ram S.A. – Pressupost: 10.810,38 € iva no inclòs.
 • Millora parcial xarxa aigua potable C.Blanes – Cituadella – any 2017 – Contratista: Servei Aigües C.Blanes i T.Ram S.A. – Pressupost: 48.622,96 € iva no inclòs.