Història de la nostra empresa

Hidromenorquina SL és una empresa sorgida al 2018 de la unió de dues societats amb llarga experiència en el sector d’obres i serveis,  Infraestructuras del agua sl i Aigües C.Blanca S.L.

Infraestructuras del agua SL neix al 1992 com a projecte comú dels germans Joan i Manuel Florit Mercadal. Amb una llarga i sòlida trajectòria professional en el món de les infraestructures hidràuliques l’empresa decideix fer un pas endavant i sota la direcció de Juan Florit Torres i Joan Florit Bagur posen en comú coneixements i mitjans amb Samuel Moll Bosch d’ Aigües C.Blanca SL, empresa creada el 1.994 i també amb una llarga i sòlida trajectòria professional en el món de les infraestructures hidràuliques.

Hidromenorquina SL passa a ser un referent  en el món de les infraestructures hidràuliques amb aquesta fusió, a més de guanyar muscle operatiu i financer, podent optar a qualsevol requirement dels nostres clients amb total garantia i qualitat.

Instalacions i serveis

LA NOSTRA EMPRESA ÉS UNA EMPRESA DE SERVEIS TANT D’OBRA CIVIL COM D’OBRA PARTICULAR, LA RELACIÓ DELS SERVEIS

 • Construcció de xarxes d’abastament d’aigua, reg i clavegueram, amb qualsevol dels materials que el nostre client vulgui, nosaltres recomanem el polietilè d’alta o baixa densitat.

 • L’execució de xarxes de baixa tensió, electricitat i enllumenat públic o privat.

 • Xarxes d’aigua contraincendis per abastiment de boques contraincendi, hidrants… amb el seu corresponent grup contraincendis.

 • Instal·lació i manteniment de bombejos, d’aigua, reg, contraincendis i clavegueram.

 • Construcció i manteniment de bombejos de clavegueram, així com petites depuradores per agroturismes, hortals i/o edificis aïllats.

 • Detecció de fuites d’aigua, tant per empreses com per particulars.

 • Estudi i determinació del reg necessari segons cultiu escollit, com ara una plantació d’oliveres, i execució a preus molt competitius del mateix.

 • Neteja i reparació de dipòsits d’aigua

 • Tractament integral del cicle de l’aigua, captació, tractament, abastament i reutilització.
 • Tractament de l’aigua, cloració, descalcificació, osmòsis…

   

Manteniment

 • De bombejos d’aigua, reg, contraincendis i clavegueram.

 • De xarxes d’abastament d’aigua amb detección de fuites i reparación de les mateixes.

 • Neteja i reparación de dipòsits d’aigua.

 • Manteniment d’equips, cloradors, descalcificadors, osmòsis….

Obres executades

 • Construcció d’abastament d’aigua amb PE-100 de 10at de 110mm del C/ Valencia de Ciutadella, contractista principal Tolo Pons SL, import subcontractat 5.509,39€ IVA exclòs, 2005.

 • Instal·lació de reg per una plantació d’oliveres, amb més 5.000 mts de tub de goteig, import contractat 8.101,15€, promotor Sam Moll, abril 2006.

 • Construcció d’abastament d’aigua amb PE-100 de 10at de 125mm de la UAU-1 de Ferreries, contractista principal Antonio Gomila SA, import subcontractat 17.028,16€ IVA exclòs, 2007-2008.

 • Construcció d’abastament d’aigua amb PE-100 de 10at de 110mm de la UA-26 de Ciutadella, contractista principal Antonio Gomila SA, import subcontractat 17.999,30€ IVA exclòs, 2007-2008.

 • Construcció d’abastament d’aigua amb PE-100 de 10at de 110mm de la UA-37 de Ciutadella, contractista principal Tolo Pons SL, import subcontractat 11.924,04€ IVA exclòs, 2008.

VEURE MÉS

Contacte

Direcció
Avd. Palma de Mallorca,11 local 5
07760 Ciutadella de Menorca
Illes Balears

telèfon
971 38 00 95


mails
Informació general:info@hidromenorquina.com
Administració: admin@hidromenorquina.com
Consultes tècniques:tecnico@hidromenorquina.com